חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מחלקות הארגון > משפטי

המחלקה המשפטית

חוק זכות יוצרים

מכוח החוק יכול בעל זכויות ביצירה לדרוש תשלום עבור שימוש ביצירותיו. החוק נולד בימי המנדט הבריטי- 1911, תוקן מספר פעמים, לאחרונה ב- 2008.

המשך

תקנון אקו"ם

מסמך המסדיר את מעמדה והתנהלותה של אקו"ם ושל חבריה בעניינים שונים כגון האסיפה הכללית, דירקטוריון, סמכויות, חלוקות וכיו"ב. שינויי תקנון נעשים בהצבעה באסיפה הכללית.

המשך

רשימת פסקי דין

החלטות ופסקי דין מנומקים הנוגעים לענייני משתמשי וחברי אקו"ם.

המשך

החרגות - משפטי

לחברי אקו"ם עומדת האפשרות להוציא מניהולה של אקו"ם יצירה או זכות, בהתאם למשטר ההחרגות שנקבע בסעיף 8 לתנאים הזמניים לפיהם מחוייבת אקו"ם לפעול ושנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. מבחינ המשפטית גם לאחר שהחרגה נכנסת לתוקף - משתמשים הקשורים בהסכם עם אקו"ם יוכלו לעשות שימוש ביצירה שהוחרגה עד לתום שנת ההסכם.

המשך

הממונה על ההגבלים העסקיים

בשנת 2004 נקבע כי אקו"ם פועלת כהסדר כובל ונקבעו תנאים זמניים המגבילים ומסדירים את פעילותה של אקו"ם. התנאים מתעדכנים מדי פעם. לאחרונה עודכנו ביום 24.2.09

המשך

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם