חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מחלקות הארגוןמשפטי > הממונה על ההגבלים העסקיים

הממונה על ההגבלים העסקיים

הסבר קצר על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים

 

בשנת 2004 הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים על אקו"ם כעל הסדר גובל ומונופול בתחום ניהול זכויות היוצרים. רשות ההגבלים העסקיים ובראשה הממונה על ההגבלים העסקיים הגב' רונית קן, מופקדת על קידום התחרות במשק ותפקידה הוא לפקח בין השאר על מונופלים והסדרים כובלים. זאת מתוקף החוק להגבלים עסקיים.


מהו הסדר כובל?
הסדר כובל הוא הסדר בין מנהלי עסקים שלפחות אחד מהם מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים.


מהו מונופול?
שליטה על יותר ממחצית השוק בידי גוף אחד - (אספקת נכסים, רכישת נכסים, מתן שרותים, רכישת שרותים).


אקו"ם ערערה על ההכרזה כי היא הסדר כובל ובמקביל הגישה בקשה לקבל היתר זמני לפעילותה לפי תנאי הממונה, עד שתתקבל החלטה סופית בעניין.
הטענה המרכזית של אקו"ם היא שבהעדר גוף כמונו יופקרו היוצרים בידי בעלי ההון והאינטרסים. לא יעלה על הדעת שכל יוצר יאלץ 'לרדוף' בעצמו אחר אלו המשתמשים ביצירותיו כדי לקבל עליהן תמלוגים. ארגונים כגון אקו"ם פועלים ומקובלים בכל העולם. זו הדרך היחידה המעשית לשמור על זכויות היוצרים.  

בית הדין הכיר באקו"ם ככלי חיוני לאכיפת זכויות יוצרים, כלי המאפשר הוזלה בעלויות השימוש במוסיקה יחד עם הקלה במורכבות תהליך הרישוי. לכן ניתן לאקו"ם היתר זמני להמשך פעילותה בכפוף לתנאים שנקבעו על ידי הרשות להגבלים. למעשה, כבר משנת 2004 כל פעילותה של אקו"ם הינה לפי תנאי הממונה. בשנת 2008 נדחה הערעור של אקו"ם על קביעת הממונה שהיא הסדר כובל. הנימוק להחלטה יינתן במסגרת ההחלטה לגבי אישור קבוע לאקו"ם כהסדר כובל.

 

ביוני 2011, נתן ביה"ד להגבלים עסקיים אישור לפעילותה של אקו"ם כהסדר כובל וכן אישור לתנאים קבועים לפעילותה לתקופה של 5 שנים.

 

בית הדין קבע, כי התנאים הזמניים יהפכו לקבועים, למעט מספר שינויים מינוריים. אקו"ם הקפידה לפעול בהתאם לתנאים הזמניים לפעילותה ותמשיך לפעול בדבקות בהתאם לתנאים הקבועים. 

 

ב-30/8/2012 ניתנו תנאי הממונה הקבועים, המסדירים את פעילותה של אקו"ם. 

 

נכון להיום אקו"ם פועלת בכל הקיטור לגביית תמלוגים המגיעים ליוצרים מכל משתמש, בהתאם לתנאי הממונה ומתוקף חוק זכויות יוצרים.

 

ביום 2.11.16 החליטה הממונה על ההגבלים העסקיים להעניק לאקו"ם פטור בתנאים מהצורך לאשר את ההסדר הכובל בבית הדין להגבלים עסקיים. תנאי הפטור ניתנו לתקופה של 6 שנים

 


לתנאי הממונה הקבועים המלאים 

 

תמצית תנאי ממונה הקבועים- נוסח לחבר

 

לתמצית תמצית תנאי האישור הקבוע שניתן לאקו"ם - נוסח למשתמש 

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם