חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > שאלות נפוצות

zzz

אקו"ם - שאלות נפוצות

באיזה סוגי יצירות אקו"ם אינה מטפלת?

  • כל סוגי התסריטים כולל תסריטים המתורגמים לצורך דיבוב.
  • ביצוע בימתי של מערכונים וסטנד-אפ.
  • מחזות, אופרות.
  • ספרי רומן או מחזה בשלמותם.
  • ספרים שכוללים קובץ יצירות שכולן של אותו יוצר או יצירות שזהו פרסומן הראשון.
חזור מעלה

האם יש כללים אחידים לאגודות בעולם לגבי גביה וחלוקת תמלוגים?


לא – כל אגודה גובה לפי התעריפים ולפי התנאים שהוסכמו בינה ולבין המשתמשים השונים במדינה שלה.
כל אגודה גובה ומחלקת תמלוגים בכפוף לחוקי זכויות יוצרים הנהוגים במדינה שלה.
כל אגודה מחלקת את התמלוגים לבעלי הזכויות במועדים ולפי הכללים שלה. מידע רב על כללי החלוקה, התעריפים והמפתחות הנהוגים בכל אגודה ניתן למצוא באתרי האינטרנט שלהן. לפרטי האגודות.

חזור מעלה

מה הן ההוצאות המנוכות מהתמלוגים המגיעים לי מחו"ל


כל אגודה מחלקת את התמלוגים לחבריה אחרי ניכוי הוצאות בגין הגביה ובגין החלוקה.
לכן התמלוגים מעוברים לאקו"ם אחרי ניכוי הוצאות ניהול של האגודה בחו"ל, ואחרי ניכוי הוצאות הבנק .
אקו"ם מחלקת את תמלוגים אלו לחבריה אחרי ניכוי עמלת  תפעול קבועה של 5% .

 

חזור מעלה

מה הם מועדי החלוקה של התמלוגים מחו"ל?


אקו"ם מחלקת לחבריה את התמלוגים שהיא מקבלת עבורם מחו"ל,  4 פעמים בשנה ובמועדים קבועים:
פברואר – מאי – אוגוסט – נובמבר.

 

חזור מעלה

כיצד האגודה בחו"ל יודעת להעביר לאקו"ם את התמלוגים עבורי ?

לרשות כל אגודה עומד מאגר מידע כלל עולמי של כל היוצרים והמו"לים בעולם. בעת הצטרפותך כחבר מעדכנת אקו"ם את המאגר כדי שהאגודות הזרות יוכלו לזהות אותך כחבר אקו"ם ולהעביר לאקו"ם את התמלוגים המגיעים לך.
על מנת לאפשר לאגודות לזהות אותך חשוב מאד שכל שם להקה או שם נוסף שלך יירשם באקו"ם.  אל תחכה ופנה למרכז השירות לחבר

חזור מעלה

על פי איזה כללים פועלת אקו"ם מול חבריה?

התנהלות אקו"ם הינה בכפוף לתקנון אקו"ם, כל שינוי בתקנון מחייב את אישור  האסיפה הכללית של החברים.

חזור מעלה

כיצד נבחר דירקטוריון אקו"ם?

הדירקטוריון נבחר אחת לשלוש שנים והוא נבחר ע"י חברי אקו"ם בעלי מניה מלאה במעמד אסיפת בחירות של חברי אקו"ם.
חבר בדירקטוריון לא יכול לכהן יותר משתי כהונות רצופות בנות 3 שנים כל אחת

*באסיפת חברים כללית שנערכה ב-03.09.2010 אושר שינוי בתקנון החברה לגבי משך כהונת הדירקטוריון. מהדירקטוריון הבא שייבחר בשנת 2011, משך כהונת הדירקטוריון יהיה ארבע שנים במקום שלוש.

חזור מעלה

מי יכול לבחור ולהיבחר לדירקטוריון החברה?

חבר שהוא בעל מנייה רגילה ("חבר מלא").

חזור מעלה

מי מפקח על אקו"ם?

החל מיום 28.12.2004 מוגדרת אקו"ם כמונופול (חברה בעלת נתח שוק מרכזי בשוק הרלוונטי) ופועלת לפי התנאים שניתנו לה על ידי בית הדין להגבלים ותחת פיקוח של הממונה על ההגבלים העסקיים.  

הסבר על מעמדה המשפטי של אקו"ם


 

חזור מעלה

איזה סוגי מניית חברות יש לחברי אקו"ם?

באקו"ם  שלושה סוגים של מניות חברות:  

 

מניית תמלוגים (חבר זכאי) – מניה זו ניתנת לחבר עם הצטרפותו לאקו"ם ומקנה לו את הזכות לקבלת תמלוגים.


מניית השתתפות (חבר מאוגד) מניה זו מקנה ליוצר את הזכות גם להשתתף באסיפות הכלליות, אך ללא זכות הצבעה.


מנייה רגילה (חבר מלא) – מניה זו מקנה ליוצר את הזכות לבחור ולהיבחר.


*לצורך מעבר מסוג מניה אחד לשני  נדרש ותק של 3 שנים בכל סוג מניה ועמידה בסף תמלוגים. הסף למעבר נקבע לכל סקטור בנפרד, על פי חישוב של ממוצע התמלוגים ליוצר ב-3 שנים אחרונות.

 

חזור מעלה

מה ההבדל בין זכויות גדולות לבין זכויות קטנות והאם אקו"ם מטפלת בשתיהן?

אקו"ם אינה מטפלת בזכויות ההצגה הבימתית של יצירות דרמטיות-מחזות, אופרות בלטים וכדומה של חבריה. זכויות אלו נקראות "זכויות גדולות". כל המבקש להעלות על במה יצירה מסוג זה, אף אם מדובר בלהקת חובבים או בחוג דרמטי של בית הספר, חייב לקבל רשות ישירה מבעל הזכויות. כאשר רוצים לשלב קטעי מוסיקה, שלא שייכים למחזה במקור, צריך לקבל רשות מאקו"ם, שכן שימוש כזה אינו נכלל בזכויות גדולות.
ככלל, כדי לא להגיע למצב של הפרת חוק זכות יוצרים, אנו ממליצים לפי כל שימוש ביצירה כלשהי ובכל צורה שהיא-לפנות אלינו ולקבל פרטים בהתאם. אקו"ם עומדת לרשות הציבור במתן הדרכה, הסברים משלימים, במידע מפורט על יצירות מוסיקליות וספרותיות ומחבריהן.

חזור מעלה

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם