חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > יוצרים > מאמרים > מהי סיסאק

מהי "סיסאק"?

"סיסאק" (CISAC) – ארגון הגג הבינלאומי לזכויות יוצרים הנוסד בשנת 1926, פעילותו המרכזית של הארגון מתבצעת בפריז. זהו ארגון לא ממשלתי וללא מטרות רווח הפועל להכרה עולמית בזכויות היוצרים.

 

 

 

עיקרי פעילות סיסאק

 

 • הבטחת מעמדם של היוצרים וארגוני זכויות היוצרים בעולם
 • יצירת סטנדרטים ומדיוניות על מנת לשפר את התקשורת בין האגודות כגון: הסכמים בין אגודות, חלוקות ועוד.
 • קיום וועדות מקצועיות המורכבות מנציגי האגודות בנושאים שונים כגון: משפטיים, טכנולוגיים, מלחמה בפירטיות, תאגידי שידור ועוד.
 •  עזרה למדינות מתפתחות בהקמת אגודות חדשות של זכויות יוצרים
 • תחזוקת  מאגרי מידע מרכזיים המאפשר לאגודות להחליף ביניהן מידע באופן היעיל ביותר - "סיסאק"  מתחזקת מאגר מידע בינלאומי של יצירות, יוצרים ובעלי זכויות, כשעל כל אגודה מוטלת האחריות להזין את המאגר במידע.
 • תמיכה בשינויי חקיקה לקידום זכויות היוצרים בעולם.

 

"סיסאק" יצרה "קוד אתי" אליו מחויבות האגודות החברות בארגון

עיקרי ה"קוד האתי" של סיסאק:

לשים לה ליעד ולהבטיח באופן יעיל את קידום האינטרסים המוסריים של יוצרים ולהגן על האינטרסים החומריים של יוצרים ומו"לים.

 • להיות בעלת מנגנון יעיל לגבייה וחלוקה של הכנסות בעבור יוצרים ומו"לים  ולקבל על עצמה אחריות מלאה לניהול הזכויות המופקדות בידיה.
 • לתת את הדעת למחויבותה העמוקה רבת-השנים  לחברי האגודה בשעה שהיא מבצעת כל פעולה מפעולותיה.
 • לעודד הפצה חוקית של יצירות על ידי סיוע לקידום רישוי זכויות בתמורה לתשלום הוגן
 • לחלק הכנסות מרישוי (בקיזוז ניכויים סבירים) ליוצרים, למו"לים ולאגודת אחיות על בסיס הוגן ובלתי מפלה.
 • לבצע את פעולותיה בהגינות, בשקיפות וביעילות.  
 • לשאוף לאמץ את הנוהג הטוב ביותר בתחום הניהול הקולקטיבי, וכן להסתגל בהתמדה להתפתחויות השוק והטכנולוגיה.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם