חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > מידע > מפתח אקו"ם > כללי מפתח אקו"ם לחלוקת הזכויות ביצירה

כללי מפתח אקו"ם לחלוקת הזכויות ביצירה

נכנס לתוקף בחלוקת תמלוגים אוגוסט 2006

 

א. חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית פופולרית עם עיבוד מוסיקלי

במידה והמלחין הוא גם המעבד - נרשם חלקו גם כמעבד.
במידה וכל היצירה נכתבה על ידי אותו יוצר: מילים, לחן ועיבוד- לא נרשם לו חלק בעיבוד (מקבל 100% במילים ולחן).

 

1. יצירה מוסיקלית (מילים ולחן)

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של המעבד יש עיבוד ברשות יש מו"ל
50% 50%      -   לא לא
42.5% 45% 12.5% כן לא
44% מלחין+ מו"ל 46% מחבר+ מו"ל 10% כן כן

* חלקו של מעבד לחן יירשם ביציריה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמלחין. במקרה שבו המלחין נפטר יש לקבל אישור מיורשיו.

* חלקו של המו"ל נקבע לפי ההסכם בינו לבין היוצר.


 

2. יצירה מוסיקלית (מילים ולחן) בביצוע איסטרומנטלי (ללא שימוש במילים), או שנעשה שימוש בתווים בלבד: הצגה, העתקה בדפוס.

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של המעבד יש עיבוד ברשות יש מו"ל
66.67% 33.33%      -   לא לא
59.17% 28.33% 12.5% כן לא
60.66% מלחין+ מו"ל 29.34% מחבר+ מו"ל 10% כן כן

* יצירה ללא עיבוד ברשות וללא מו"ל, שהתפרסמה לראשונה כלחן ללא מילים: מלחין 100%
* יצירה ללא מו"ל עם עיבוד ברשות, שהתפרסמה לראשונה כלחן ללא מילים: מלחין:87%, מעבד 12.5%


 

3. שימוש במילים בלבד של יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) כגון: הקרא יצירה, העתקה בדפוס.

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של המעבד יש עיבוד ברשות יש מו"ל
33.33% 66.67%      -   לא לא
33.33% 66.67%      - כן לא
33.33% מלחין+ מו"ל 66.67% מחבר+ מו"ל      - כן כן

* יצירה כאמור שהתפרסמה לראשונה כמילים ללא לחן: מחבר 100%.
* בשימוש במילים בלבד לא ניתן חלק למעבד המוסיקלי.


 

4. יצירה מסוג פרומו, אות.

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של המעבד יש עיבוד ברשות יש מו"ל
100%     -      -   לא לא
87.5%     - 12.5% כן לא
90% מלחין+ מו"ל     - 10% כן כן

* כאשר היצירה כוללת גם מילים, על המחבר להגיש את הטקסט לועדת תמלילים (המתמנה ע"י הדירקטוריון). זכאות המחבר וחלקו  נקבעים ע"י הועדה על פי האלמנט היצירתי בתמליל.


 

5. יצירה מוסיקלית על לחן מנחלת הכלל

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של המעבד יש עיבוד ברשות יש מו"ל
    - 50%      -   לא לא
    - 45% 12.5% בביצוע 50% במכני כן לא
    -  46% מחבר+ מו"ל 10% כן כן

* חתימת המעבד על הצהרה מהווה תנאי הכרחי לרישום חלקו ביצירה. המעבד יכול לפנות לועדת עיבודים ליצירות בנחלת הכלל לקבלת אישור לחלק גדול מ- 12.5% בזכויות ביצוע. בזכויות מכניות(הקלטה) חלקו של המעבד הוא 50%.


 

 

 

 

ב. חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית עם עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים)
 

6. יצירה מוסיקלית (מילים ולחן) עם עיבוד טקסט

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של מעבד טקסט יש עיבוד טקסט ברשות יש מו"ל
50% 50%      -   לא לא
45% 42.5% 12.5% כן לא
46% מלחין+ מו"ל 44% מחבר + מו"ל 10% כן כן

* חלקו של מעבד הטקסט יירשם ביצירה בכפוף לקבלת אישור בכתב מבעל הזכויות (מחבר, מו"ל). במקרה שבו המחבר נפטר יש לקבל רשות מיורשיו.

* חלקו של המו"ל נקבע לפי ההסכם בינו לבין היוצר.

 

7. חלוקת הזכויות ביצירה עם מילים חדשות ליצירה זרה שפורסמה כלחן ומילים ואשר המלחין ומחבר המלים המקוריות הסכימו להוצאתה לאור עם המלים החדשות, אך לא הומצא הסכם בין בעלי הזכויות בדבר חלוקת הזכויות ביצירה

 

חלקו של המלחין

חלקו של מחבר המילים המקומי

חלקו של מחבר המילים הזר

50%

25%

25%

 

8. שימוש במילים בלבד של יצירה מוסיקלית (מילים ולחן) עם עיבוד טקסט, כגון: הקראת יצירה, העתקתה בדפוס, הצגתה באינטרנט.

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של מעבד טקסט יש עיבוד טקסט ברשות יש מו"ל
33.33% 66.67%      -   לא לא
28.33% 59.17% 12.5% כן לא
29.34% מלחין+ מו"ל 60.66% מחבר + מו"ל 10% כן כן

* יצירה שהתפרסמה לראשונה כמילים ללא לחן: מחבר 87.5%, מעבד טקסט 12.5%.

*חלקו של מעבד הטקסט יירשם ביצירה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמחבר.


 

9. עיבוד טקסט מנחלת הכלל ביצירה מוסיקלית

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של מעבד טקסט יש עיבוד טקסט ברשות יש מו"ל
50%     - 50% כן, לאחר הצהרת המעבד לא
50% מלחין+ מו"ל     -   50% מעבד + מו"ל כן, לאחר הצהרת המעבד כן

* חתימת המעבד על הצהרה מהווה תנאי הכרחי לרישום חלקו ביצירה.


 

10.עיבוד טקסט של יצירה מוסיקלית המבוססת על טקסט מהתנ"ך והמקורות

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר חלקו של מעבד טקסט יש עיבוד טקסט ברשות יש מו"ל
50%     - בכפוף לאישור ועדה כן, לאחר אישור ועדה לא
50% מלחין+ מו"ל     -   בכפוף לאישור ועדה כן, לאחר אישור ועדה כן

  * על המעבד לפנות לועדת עיבודי ספרות (המתמנה ע"י הדירקטוריון) שתקבע את זכאותו ואת חלקו ביצירה.

 

 

ג. חלוקת הזכויות ביצירה ספרותית
 

11. יצירה ספרותית: פרוזה, שירה

 

חלקו של המחבר חלקו של מעבד הטקסט
100%      -

 

12. עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים), ליצירה ספרותית שאינה מנחלת הכלל

 

חלקו של המחבר חלקו של מעבד הטקסט
50%  50%

* חלקו של המעבד יירשם ביצירה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמחבר.

 

13. עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים), ליצירה ספרותית מנחלת הכלל.

 

חלקו של המחבר חלקו של מעבד הטקסט
50%  50% בביצוע, 100% במכאני

* חלקו של המעבד יירשם בכפוף להצהרתו על ביצוע העיבוד.

ד. חלוקת הזכויות ביצירה קונצרטנטית ודרמטית - מוסיקלית

 

14. יצירה קונצרטנטית

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר
100%      -

 

15. יצירה מקהלתית

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר
58.33% 41.67%

* מוסיקה קאמרית עד 11 כלים עם זימרה.

 

16. יצירה סימפונית

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר
66.67% 33.33%

* יצירה ל- 12 כלים ויותר עם זימרה.

 

17. יצירה דרמטית מוסיקלית (אופרה)

 

חלקו של המלחין חלקו של המחבר
50% 50%

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם