חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > משתמשי מוסיקה > רישיונות > אינטרנט

אינטרנט - תעריף

תעריף אקו"ם לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ברשת האינטרנט


להלן מודל לחישוב תמלוגים בגין שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ברשת האינטרנט.
לתשומת ליבך, מודל זה אינו מהווה רישיון, ועליך להסדיר רישיון מאקו"ם בכתב ומראש לפני כל שימוש ביצירות ברשת האינטרנט.


1. תעריף להאזנה/ צפייה ביצירות מרפרטואר אקו"ם בתבניות Streaming ו – On Demand

1.1. דמי רישיון לשירות מוסיקלי

Streaming on demand:

12.5% מההכנסות אך לא פחות מ - 0.4 אג' בגין כל השמעה / צפיה של יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית. אם בשירות המוסיקלי כלולות גם הפקות לא מוסיקליות, סכום המינימום לגביהן יהיה 0.025 אג' לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה - 0.3 אג' בגין כל השמעה / צפייה.

 

Streaming (תחנת רדיו אינטרנטית): 10% מההכנסות אך לא פחות מסכום מינימום בשיעור של 0.32 אג' בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית. דמי הרישיון לתחנת רדיו אינטרנטית שעיקר פעילותה אינו בהשמעת הפקות מוזיקליות, יעמדו על 2.5% מההכנסות, אך לא פחות מסכום מינימום בשיעור של 0.32 אג' בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית.

סכום המינימום שישולם עבור שירות מוסיקלי בו מוצבת חסות, זמנית או קבועה, של שירות/מוצר או גוף מסחרי, יהיה בשיעור של פי 5 (X5) משיעור סכום המינימום הנקוב לעיל עבור שירותי Streaming ו/או Streaming on Demand.

 

1.2. דמי רישיון לשירות הפקות

3.125% מההכנסות, אך לא פחות מסכום מינימום בגין כל השמעה / צפייה, בשיעור כדלקמן:

הפקה לא מוסיקלית – 0.025 אג' לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה - 0.3 אג' לכל השמעה / צפייה.

אם בשירות ההפקות כלולות גם הפקות מוסיקליות, סכום המינימום לגביהן יהיה – 0.4 אג' בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.

 

1.3. דמי רישיון לשירות אחר 

הפקה מוסיקלית - 0.6 אג' לכל השמעה / צפייה בהפקה מוסיקלית, בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית. 

הפקה לא מוסיקלית - 0.0375 אג' לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה - 0.45 אג' בגין כל השמעה / צפייה.

 

1.4. דמי רישיון לשירותי תוכן גולשים

דמי הרישיון בגין השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם בשירותי תוכן גולשים יהיו כדמי הרישיון עבור שירות הפקות, כמפורט לעיל. על אף האמור, סכום המינימום בגין שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם במסגרת שירות תוכן גולשים יהיה כדלקמן:

סה"כ צפיות בכל קבצי האודיו-וידיאו בשירות X 0.0375 אג'

 

1.5. דמי רישיון לחבילות מוסיקה להאזנה שתמורתן משלם הצרכן דמי מנוי חודשי

12.5% מההכנסות אך לא פחות מ - 1.00 ₪ למנוי לחודש לפלטפורמה אחת (אינטרנט בלבד) ו - 1.43 ₪ למנוי לחודש לשתי פלטפורמות (אינטרנט וסלולר).

 

1.6. שידור סימולטני של תחנת רדיו וערוץ טלוויזיה טריסטריאליים (simulcasting)  

לפי בחירת מקבל הרישיון:

  • 5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של תחנות רדיו ו – 2.5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של ערוצי טלוויזיה, ללא סכום מינימום; או –
  • ההכנסות מהשידור הסימולטני ייכללו בהכנסות מהשירות המוסיקלי או שירות ההפקות של מקבל הרישיון, בהתאם לאופי השידור (מוסיקה או הפקות), אולם מקבל הרישיון לא ישלם סכום מינימום בגין השידור הסימולטאני.

 

1.7. דמי רישיון עבור שירות תכני ילדים

4% מההכנסות, אך לא פחות מ- 0.1 אג' בגין כל השמעה / צפייה ביצירה הכלולה בתכני ילדים, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.0125 אג' לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה. תעריף זה נקבע בהתחשב בכך שהשירות אינו שירות מוסיקלי.

 

2. תעריף לטעינת (Downloads) יצירות מרפרטואר אקו"ם

2.1. דמי רישיון לשירות מוסיקלי לטעינת קבצים בודדים

12.5% מההכנסות, אך לא פחות מ – 30 אג' לטעינת כל הפקה מוסיקלית ו – 2 אג' לטעינת כל דקת הפקה לא מוסיקלית.

 

2.2. דמי רישיון לשירות הפקות לטעינת קבצים בודדים

3.125% מההכנסות, אך לא פחות מ – 2 אג' לטעינת כל דקת הפקה ו – 30 אג' לטעינת כל הפקה מוסיקלית.

 

2.3. דמי רישיון להורדת תקליטים 

12.5% מההכנסות, אך לא פחות מ - 12.5 אג' עבור כל יצירה הכלולה בתקליט או באלבום.


3. תעריף לצפייה בטקסטים תווים ואקורדים מרפרטואר אקו"ם

3.1. דמי רישיון וסכום מינימום
לשירות צפייה ביצירות - 12.5% מההכנסות, אך לא פחות מסכום המינימום שלהלן:

בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים - 4 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד - 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד - 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.33 ₪ לכל 1,000 צפיות.

 

3.2. דמי רישיון להצגת טקסטים, תווים ואקורדים מרפרטואר אקו"ם כחלק משירות אחר 

בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים - 6 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד - 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד - 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.

 

4. הנחת שנה ראשונה

מקבל הרישיון יקבל הנחה חד פעמית בשיעור של 20% מדמי הרישיון והסכום המינימאלי, במשך 12 חודשים ממועד השקת השירות או החתימה על הרישיון לשירות, לפי המוקדם בין השניים.

על-אף האמור, לצורך עידוד שירותי Download חוקיים ברשת, הרי שבגין שירותים של טעינת יצירות (Downloads) תוארך תקופת ההנחה לשנה נוספת, כך שבגין שירות טעינת יצירות תהיה תקופת ההנחה בסה"כ 24 חודשים ממועד השקת השירות או החתימה על הרישיון לשירות, לפי המוקדם, ביחס לתעריפים המפורטים בסעיפים 3.1 ו- 3.3 לעיל.

 

תנאי רישיון לדוגמא- אתר אינטרנט שהיקף פעילותו גדול - יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.  

 

5. תעריף חודשי קבוע לשירות בעל היקף פעילות קטן ושאינו מסחרי


התעריף חל על שירות שמספר הכניסות אליו בחודש אינו עולה על 50,000 בחודש, כמפורט להלן:


סוג שימוש

מספר כניסות חודשי לאתר

תעריף חודשי (הסכום אינו כולל מע"מ)

תעריף שנתי (הסכום אינו כולל מע"מ)

השמעה בתבנית
Streaming ו- Streaming On Demand

עד 10,000

40 ₪

480 ₪

עד 20,000

80 ₪

960 ₪

עד 30,000

120 ₪

1440 ₪

עד 40,000

160 ₪

1920 ₪

עד 50,000

200 ₪

2400 ₪

הצבת טקסטים

עד 10,000

32 ₪

384 ₪

עד 20,000

56 ₪

672 ₪

עד 30,000

80 ₪

960 ₪

עד 40,000

104 ₪

1248 ₪

עד 50,000

128 ₪

1536 ₪

 

תנאי רישיון לדוגמא- אתר אינטרנט שהיקף פעילותו קטן - יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

 

6. כללי

6.1. מקבל הרישיון ישלם דמי רישיון לכל שירות בנפרד.

6.2.  לכל התעריפים יש להוסיף מע"מ כחוק.

6.3. הסכומים המינימאליים ישאו הפרשי הצמדה לשיעור עליית (אך לא ירידת) מדד המחירים לצרכן, החל ממועד החתימה על הסכם הרישיון. דמי הרישיון יעודכנו פעמיים בשנה – באחד ליולי ובשלושים ואחת בדצמבר בכל שנה קלנדארית.

 

רישיון אינטרנט

 

רשימת אתרים ברישיון אקו"ם

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם