חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > משתמשי מוסיקה > רישיונותהשמעה פומבית > רישיון מוסיקה עבור מסעדות בתי קפה רשת מסעדות t002

רישיון מוסיקה עבור מסעדות, בתי קפה, רשת מסעדות T002

תעריף אקו"ם לביצוע פומבי למסעדות, בתי קפה ורשת מסעדות

 

תעריף 2017


השמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם באמצעי השמעה מכניים בלבד: דיסקים, קלטות, רדיו, טלוויזיה וכדומה (שבוע פעילות מלא).

 

מס' מקומות ישיבה

הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)

עד 30

1,165 

50-31

1,666

75-51

2,315

100-76

3,019

125-101

3,602

150-126

4,164

175-151

4,659

200-176

5,151 

מעל 201

15 לכל מקום ישיבה נוסף

 


תעריף להופעות חיות בעסק ללא דמי כניסה: ביצוע פומבי מרפרטואר אקו"ם באמצעות הופעות אמנים, תקליטנים,  (7 ימי פעילות בשבוע)  התעריף כולל גם השמעת מוסיקת רקע ביום ההופעה.

 

מקומות ישיבה

הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)

עד 30

4,075 

50-31

5,828

75-51

8,106

100-76

10,570

125-101

12,606

150-126

14,579

175-151

16,308

200-176

18,030

מעל 201

55 לכל מקום ישיבה נוסף

 

הבהרות לעניין רשתות

 

ביחס לרשתות אשר שילמו בשנת 2011 בהתאם לחישוב מצטבר:

החל משנת 2012 דמי הרישיון עבור ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם חושבו לכל סניף של מסעדה/בית קפה בנפרד, השינוי יחול באופן מדורג, כמפורט להלן:

 

בשנת 2012 ניתנה הנחה בשיעור של 60% מהתעריף.

בשנת 2013 תינתן הנחה בשיעור של 30% מהתעריף.

בשנת 2014 התעריף יהיה מלא.

 

בכל מקרה הסכום שהרשת תשלם מידי שנה לאחר ההנחות הנ"ל לא יפחת מהסכום ששולם בשנה קודמת.

 

הסדרת רישיונות ממספר סניפים של אותה הרשת באופן מרוכז תזכה את הרשת בהנחת תפעול של 100 ₪ לכל סניף, עבור הסניף השני ומעלה. תנאי לקבלת הנחת התפעול הוא כי הסניפים משויכים לאותו מותג ואותה ישות משפטית. 

 

הבהרות כלליות

 

 

1. לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף -    לשנה הראשונה בלבד. ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של  העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

2. מסעדה עם אווירה מוסיקלית תחויב על פי תעריף בר-מסעדה (תעריף 003). 

3. אווירה מוסיקלית – כאשר המוסיקה מושמעת בעוצמה ולמרות היותה אלמנט משני לפעילות, היא מהווה מרכיב הכרחי של האווירה והעיצוב.

4. רשת- ישות משפטית הכוללת סניפים של אותה רשת בלבד (אותו מותג ואותו סיג פעילות).

5. פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות.

6. התעריף אינו חל על :  

    הופעות אמן שעבורן מתבצעת מכירת כרטיסים.

    אירועים עסקיים (אירועים סגורים לועדי עובדים, חברות וכיו"ב). 

    אירועים משפחתיים (כגון חתונה, בר/ת מצווה, חינה, ברית, יום הולדת וכיו"ב).

    הופעות אמנים מחו"ל.

    עבור השימושים הנ"ל ישולמו תמלוגים בנוסף, בהתאם לתעריפי אקו"ם לכל סוג שימוש ולתעריף המתאים. 

 

 

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.  

 

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין. 
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם