חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > משתמשי מוסיקה > רישיונותהשמעה פומבית > רישיון מוסיקה עבור פאבים ברים בר מסעדה t003

רישיון מוסיקה עבור פאבים, ברים, בר מסעדה T003

השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו"ם (שבוע פעילות מלא)

 

תעריף 2017


 

מס' מקומות ישיבה

הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)

עד 30

3,763

45-31

5,042

60-46

6,397

75-61

7,525

100-76

9,555

125-101

11,287

150-125

12,792

מעל 151 

84 לכל מקום ישיבה נוסף

 

הבהרות לתעריף

 

דמי הרשיון עבור ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בפאב, בר, ובר-מסעדה הנם כמפורט לעיל.
 

1. בשנת 2013 תינתן הנחה בשיעור של 10% מהתעריף לעסקים אשר חל שינוי באופן תמחור דמי הרשיון עבורם
(לאור שינוי ההדרגתי בתעריף משנת 2012 )

בשנת 2014 התעריף יהיה מלא.
 

2. התעריף אינו חל על:

    הופעות אמן שעבורן מתבצעת מכירת כרטיסים.

    אירועים עסקיים (אירועים סגורים לועדי עובדים, חברות וכיו"ב). 

    אירועים משפחתיים (כגון חתונה, בר/ת מצווה, חינה, ברית, יום הולדת וכיו"ב).

    הופעות אמנים מחו"ל.

    עבור השימושים הנ"ל ישולמו תמלוגים בנוסף, בהתאם לתעריפי אקו"ם לכל סוג שימוש ולתעריף המתאים.

 

3. לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף - לשנה הראשונה בלבד. 
    ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.


4. פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות.

תעריף אקו"ם - תנאים כלליים1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים  למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.

2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.

3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבעו על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו. כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.

4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.

5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.

6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.

7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם