חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > משתמשי מוסיקה > רישיונות > תאגידי שידור

תאגידי שידור - רישיונות

תעריף הרשיונות לתאגידי שידור נקבע ע"פ שלושה פרמטרים עיקריים:

  1. היקף השימוש ביצירות מוגנות. 
  2. דרגת החשיבות של השימוש ביצירה המוגנת.
  3. התועלת שנובעת למשתמש ביצירות המוגנות, כשזו מתבטאת בהכנסות המשתמש.

 

מקובל בעולם לגבי שימוש במוסיקה בשידורים, כי על המשתמש לשלם עד 10% מהכנסתו עבור השימוש ביצירות. התשלום כפוף להיקף זמן השימוש ביצירות המוגנות מתוך הזמן הכולל של שידוריו, למעט זמן שידוריהם של צדדים שלישיים במסגרת הערוץ עצמו.

שיעור זה מקובל הן על ארגון האו"ם לחינוך, תרבות ומדע "אונסקו", הן על הארגון העולמי לקניין רוחני WIPO והן בארצות שונות , ע"י חקיקה או ע"פ החלטות שיפוטיות.

חישוב התמלוגים עפ"י שלושת הפרמטרים הללו הוא הוגן וסביר. מצד אחד יקבלו היוצרים תמלוגים עפ"י השימוש בפועל ביצירותיהם, ומן הצד האחר ישלמו תאגידי השידור רק עבור השימוש שעשו בפועל ביצירות המוגנות, תוך התחשבות בדרגת החשיבות של השימוש בשידוריהן ובהתאם לתועלת שהפיקו מאותו שימוש.

 

תנאי רישיון לדוגמא - רדיויובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 


תנאי רישיון לדוגמא - טלוויזיהיובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

 


תעריף תאגידי שידור

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם