חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > content > בקשת רישיון למופע

בקשת רישיון למופע

Printer-friendly version

ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם

פרטי הפונה

מפיק/ אמרגן/ אולם/ תיאטרון

שם רחוב, מספר, עיר, מיקוד

פרטי האירוע

שם המקום בו יתקיים האירוע (שם האולם, שם המתנ"ס וכו')

אם מדובר במופע מוסיקלי

מספר האנשים בקהל

פרטי היצירות

יש לצרף קובץ של כל רשימת השירים שיבוצעו במהלך האירוע,

חשוב לציין את שם המלחין ושם התמלילן!

שורה נפרדת לכל שיר, בציון שם השיר, המלחין והתמלילן.

הבהרות לבקשת הרישיון
  1. הנך מתבקש למלא את הטופס בקפידה שכן הטיפול  בבקשתך יעשה בהתבסס על הפרטים שמילאת.
  2. טופס זה אינו מהווה רישיון. הרישיון שינתן (אם אקו"ם רשאית לתיתו) יכנס לתוקף רק לאחר תשלום מלוא התמלוגים לאקו"ם.
  3. מובהר כי אקו"ם אינה בעלת הזכויות בהקלטות קול, בזכויות מבצעים, בזכויות המוסריות ביצירות, בזכות להרשות עיבוד/תרגום יצירה, בזכות לערוך שינוי כלשהו ביצירה או בחלקה. לשם קבלת רישיון לשימושים בזכויות אלה עליכם לפנות לבעלי הזכויות.
  4. מובהר עוד כי רישיון ביצוע פומבי של אקו"ם אינו כולל רשות לשימוש ביצירות לצרכי פרסום/חסות ויש להסדיר רישיון מיוחד לשימוש זה מאקו"ם או מבעלי הזכויות.

הנני מצהיר בזאת כי כל הנתונים שהזנתי לעיל נכונים ומדויקים וכי ידוע לי שעל סמך נתונים אלה חושבו דמי הרישיון שעליי לשלם לאקו"ם.  

במידה ויתברר כי הנתונים שהצהרתי עליהם, או חלקם אינם נכונים, אקו"ם תהיה רשאית לבטל את הרישיון לאלתר ואני מתחייב לשפות את
אקו"ם בגין כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לאקו"ם, מיד עם דרישתה הראשונה.

 

תנאי רישיון לדוגמא - תנאי חברות הפקה, במקרה בו מדובר על אירוע ללא תשלום - יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

 

תנאי רישיון לדוגמא - תנאי אמרגנים - במקרה בו מדובר על אירוע עם מכירות כרטיסים - יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

טלפון לבירורים בנוגע לתשלום תמלוגים באירוע עסקי: 03-6113565.
שעות הפעילות: ימים א' עד ה' בין השעות 09:00 -17:00. 

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם