חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

Homepage > english > Tariff >  Public Performance

Tariff - Public Performance

T013 AIRCRAFT (Temporary Fees)

Public performances of music & literature works from ACUM repertoire during flights.

tariff

T006 COUNTRY CLUBS, WATER PARKS, AMUSEMENT PARKS & similar…

Playing background music from ACUM repertoire in public areas and spaces as water park, luna park, country club and similar

tariff

T008 Family Events

Playing music from ACUM repertoire Family Events: wedding, Bar/Bat Mitzvah, birthday, Brit, etc. – not including business events* for workers’ unions, etc.

tariff

T017 CINEMA (as from 1.1.2008)

Playing background music from ACUM repertoire over mechanical playing devices only: discs, cassettes, radio, television, etc

tariff

T016/2 BACKGROUND MUSIC FOR BUSINESS EVENTS

Public performance from ACUM repertoire as background music for business events

tariff

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם