חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

Homepage > english > Tariff >  Public Performance

Tariff - Public Performance

T018 MUSIC IN WORKPLACES, FACTORIES & OFFICES

Playing music from ACUM repertoire at businesses that are not included in the customer hospitality business sector

tariff

T001/2 PARENTS HOME TARIFF

Public performance from ACUM's repertoire

tariff

T020 PARKING

Playing background music from ACUM repertoire using mechanical playing devices only: discs, cassettes, radio, television, etc.

tariff

T003 PUBS , BARS & BAR-RESTAURANTS

Public performance of ACUM repertoire

tariff

T002 RESTAURANT, CHAINS OF RESTAURANTS & CAFES

Playing background music from ACUM repertoire in cafes, cafeteria, restaurant over mechanical playing devices only: discs, cassettes, radio, television, etc)

tariff

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם