חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

Homepage > english > Tariff >  Public Performance

Tariff - Public Performance

T010 SHOPPING CENTERS & MALLS

Playing background music from the ACUM repertoire in open public spaces over mechanical playing devices only– not including entertainment events

tariff

T007 SPORT EVENTS IN SPORT GROUNDS

Tariff for background music from ACUM repertoire at short performances during a sport event, including cheerleader shows, acrobatics shows, etc.

tariff

T011 TELEPHONE SWITCHBOARD

Playing background music from ACUM repertoire over a single switchboard located in a specific site

tariff

T009 CHAIN STORES, HAIRDRESSERS, STORES, CLINICS, WAITING ROOMS, SHOWROOMS

Playing background music from ACUM repertoire over mechanical playing devices only: discs, cassettes, radio, television, etc.

tariff

T021 HOTELS

Public performance from ACUM repertoire in hotels area for hotel guests, according to license terms

tariff

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם