חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

בקשה להלוואה

הלוואה תינתן במקרים של מצוקה כלכלית, בריאותית או משפחתית בכפוף להגשת טופס בקשה (להלן) ובכפוף לאישור ועדת קרן הרווחה.

סכום ההלוואה (הניתן בריבית שנתית של 4%) יוחזר ב-12-24 תשלומים שווים בהמחאות הניתנות מראש, עם קבלת ההלוואה.

להורדת טופס הבקשה לחצו כאן. עליכם להקפיד למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים.

חברי ועדת קרן הרווחה מתחייבים לשמור על דיסקרטיות בכל פניה לקרן.


 

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם